Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο καινοτομεί και πρωτοπορεί ενάντια στον εκφοβισμό

Αρθρογράφος: InfoPlan A.E.

Ημερομηνία: 2024-01-23

Περιεχόμενο:

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο γίνεται anti-bullying school

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές του, έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του anti-bullying. Μέσα από την υιοθέτηση του προγράμματος "Anti-Bullying School Excellence", το κολλέγιο προχωράει σε βαθιές αλλαγές που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

 

Ο Πυρήνας του Προγράμματος Anti-Bullying School Excellence

Το πρόγραμμα "Anti-Bullying School Excellence" δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μια ολοκληρωμένη, πιστοποιήσιμη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Δομημένο για να προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των σχολικών φορέων, περιλαμβάνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) «Πρόληψη και Καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία» και υποστηρίζεται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού. Στόχος είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση του εκφοβισμού, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές αισθάνονται προστατευμένοι και μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα.

 

Η Εφαρμογή στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο

Ενσωματώνοντας το πρόγραμμα "Anti-Bullying School Excellence", το Αριστοτέλειο Κολλέγιο αναλαμβάνει μια δραστήρια προσπάθεια για την προώθηση της ασφάλειας, της ανοχής και της αμοιβαίας υποστήριξης στο εκπαιδευτικό του περιβάλλον. Μέσω της πλατφόρμας καταγραφής και διαχείρισης  αναφορών, εντός του σχολείου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναφέρουν οποιαδήποτε περιστατικά εκφοβισμού που παρατηρούν, ενώ παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα, μέσω του ΣΔΠ.

 

Παρουσίαση σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Πρόσφατα, η ομάδα μας παρουσίασε την πλατφόρμα και το πρόγραμμα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Η ανταπόκριση ήταν θετική, καθώς οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τη σημασία και τα οφέλη της πρωτοβουλίας. Η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι ένα παράδειγμα του πώς οι σχολικοί φορείς μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη του εκφοβισμού και την προαγωγή ενός θετικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

 

Η προσπάθεια του Αριστοτέλειου Κολλεγίου να διαμορφώσει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για τους μαθητές του είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει θερμής υποστήριξης και επιδοκιμασίας. Μέσω της υιοθέτησης του "Anti-Bullying School Excellence", το σχολείο καταδεικνύει τη δέσμευσή του στην προώθηση των αξιών της συνεργασίας, της ανεκτικότητας, της αμοιβαίας σεβαστικής συμπεριφοράς και οδεύει προς την πιστοποίησή του ως anti-bullying school.